Eriku talu, Lemsi küla, Kihnu saar

Meist

Terviseturvalisus

Ranna Puhkemajad järgib Terviseameti soovitusi ning peab kinni riiklikest korraldustest, mis on COVID-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud.

  • Ettevõttes on kõikide sissepääsude juures  desinfitseerimisvahendid.
  • Paigaldatud on kleebised 2+2 reegli meelde tuletamiseks ja kinnistamiseks.
  • Veebilehel ja kinnituskirjades palume oma külastus edasi lükata, kui ollakse haigestunud.
  • Oleme paindlikud ning aktsepteerime broneeringute tühistusi igal ajahetkel, mis ei ole tehtud non-refundable tingimustel.
  • Puhastusteenindajad kasutavad koristustöödel vastavaid desinfitseerimise vahendeid, kontaktpindu puhastatakse tavapärasest tihedamini.
  • Hoiame distantsi nii klientide, kui töötajatega ja haigena tööle ei tule.
  • Oleme ettevõttes kehtestanud COVID-19 ennetamise- ja kriisiplaani, mida on tutvustatud kõikidele töötajatele.
  • Meie töötajatele on soovitatud alla laadida mobiilirakendus HOIA.

Teeme kõik endast oleneva, tagamaks ohutu puhkus külalistele ning kindlustamaks turvaline töökeskkond. Meie külalistelt ootame vastutustundlikku puhkuse nautimist  – koostöös loome turvalise viirusevaba keskkonna.

Kaamerad

Kasutame Ranna puhkemajades turvakaameraid isikute (so klientide, töötajate ja külaliste) kaitsmiseks, ohutuse tagamiseks ja sisekorraeeskirjade järgimise tuvastamiseks. Isikuandmete vastutav töötleja on Eriku talu  OÜ.

Turvakaamerad on paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jäävad sissepääsud, koridorid, üldkasutatavad alad ja parkla. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning videosalvestistele ka nimetatud alades tegutsevad kliendid ja muud külastajad.

Järgnevalt kirjeldame videokaamerate kasutamise põhitingimusi:

Kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi.

Jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – digitaalne ilma helisalvestamise võimeta.

Kellele salvestis võidakse edastada – PPA-le, AKI-le ja teistele seadusest tulenevatele asutustele ja isikutele.

Juurdepääs jälgimissüsteemile on administraatoritel ja köögipersonalil, juurdepääs salvestistele on ettevõtte tegevjuhil.

Kaua salvestisi säilitatakse – salvestisi säilitatakse 2 nädalat, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama. Turvaintsidendi korral säilitatakse intsidendiga seotud salvestist kuni intsidendi lahendamiseni.

Jälgimise aeg – ööpäevaringselt.

Jälgimise liik – reaalajas ja salvestamise ja järele vaatamisega.

Mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – salvestised asuvad virtuaalserveris, kuhu on juurepääs vaid ettevõtte tegevjuhil personaalsete kasutajatunnuste ja paroolidega.

Kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume esitada taotluse ettevõtte tegevjuhile kirjalikult e-postile info@rannapuhkemaja.ee . Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 2 nädalat, samuti sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt. Küll ei kehti tutvumist taotluse alustele andmetele 2 nädala määr, ehk kui teade esitatakse ajal mil andmed on alles, siis need säilitatakse.

Kõigil kellel kohta andmeid kogutakse on õigus edastada on kaebusi lisaks andmekogujale ka teemaga seotud järelevalve asutustele.

Lisaks õigusele salvestistega tutvuda on isikul õigus kasutada ka kõiki muid andmesubjekti õigusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679. Andmesubjekti õigused on kirjeldatud ka Eriku talu OÜ privaatsuspoliitika punktis  („Andmesubjekti õigused“). Ja andmete kogumise aluseks olevate õiguslike analüüsidega.

Oma õiguste teostamiseks palume ühendust võtta Eriku talu OÜ tegevjuhiga Sven Feofanov e-post info@rannapuhkemaja.ee 

Scroll to top
Call Now Button